Lantulan seudun kyläyhdistys ry
      

Lantulasta ekokylä-hanke 2017
Kesäkioski-hanke 2016-17
Lantula-keskushanke 2011-2012 (Joutsenten reitti, Leader)
POHJANTALO-HANKE 2008-2011 (Joutsenten reitti, Leader)
JOUTSENTEN REITTI RY:N TIEDOTE 27.3.2008
KYLÄTOIMINNAN PARHAAT KÄYTÄNNÖT- HANKE 2006-2007 (Joutsenten reitti, Leader)
TEDDY BEAR-PROJEKTI 2006-2007 (Sastamalan opisto)
PRO-LANTULA-HANKE 2005-2006 (Joutsenten reitti; Leader)
HAAPAMÄEN REITTIHANKE 2003-2005 (Joutsenten reitti; Leader)
KYLÄSUUNNITELMAHANKE 2003-2003 (Joutsenten reitti, Leader)HankkeetLantulasta ekokylä-hanke 2017


Hankkeen tarve ja tausta:

Yhdistyksen säännöissä mainitaan toiminta ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon hyväksi ja voimassa olevassa kyläsuunnitelmassa vuosille 2012-2016 luvataan lisätä viihtyvyyttä maisemaa ja ympäristöä hoitamalla. Osin tätä on pystytty tekemään tienvarsien jokakeväisissä siivoustalkoissa ja parin vuoden välein järjestettävissä romumetallinkeräyksissä. Nyt on tarve päivittää kyläsuunnitelmaa ja lisätä ympäristönsuojelutoimenpiteitä.

Tämä hankeidea on ollut ilmassa jo pitkään. Vesilahdentien varrella Ekojärven risteyksessä on ollut kymmenisen vuotta jätepiste. Ongelmien takia siitä poistettiin sekajäteastia jo vuosia sitten, mutta se ei poistanut ongelmia. Lasin ja metallin lisäksi jotkut tuovat siihen mitä erilaisempia jätteitä jäteastioiden viereen ruokajätteistä sänkyihin. Paikka on tosi siivoton.

Olemme olleet yhteydessä Loimi-Hämeen jätehuoltoon, jonka töihin kuuluu ko. jäteastioiden tyhjennys. He ovat joutuneet myös useaan otteeseen siivoamaan ympäristön ja siinä on kyläläiset olleet myös apuna. Nyt suunnitelmissa on lakkauttaa ko. piste ja mahdollisesti siirtää se kylätalon pihaan, jolloin valvontakin tulisi olemaan parempaa. Samalla olemme miettineet onnistuisiko kaikkien jätteiden (pahvi, paperi, muovi, lasi, metalli, biojäte) keräys kylätalolle tehtävään isompaan jätekatokseen. Jokaisella olisi tietysti oma sekajäteastiansa omassa pihassaan ja kylätalolle tulisivat muut lajiteltavaksi astioihin. Sekajätteen määrä vähenee huomattavasti jos saamme alueen asukkaat lajittelemaan jätteensä.

Idean toteutuksessa on monia vaikeuksia ja siksi haemme kehittämishanketta ja sille työntekijää, joka selvittäisi, miten tämä asia kokonaisuudessaan hoituisi. Alueella jätteiden parissa toimii sekä Loimi-Hämeen että Pirkanmaan jätehuolto, Rinki nyt uutena sekä paikalliset yrittäjät Vammalan hyötykeräys ja Finska. Näiden työnjako ja kustannukset on selvitettävä.

Kylällä on herätty jätteiden lajitteluun, mutta tietoa ja ”kädestä pitäen” opastamista kaivataan. Muovinkeräykseen on muutama kyläläinen jo innostunut, mutta keräysastiat keskustassa ovat usein täysiä. Lantula-talolla tulee paljon kompostoituvaa jätettä ja nykyinen 600 litran lämpökompostori tulee kovin täyteen. Suunnitelmissa olisi ostaa 1200 litran Biojussi. Muutama lähitalo toisi jo nyt mielellään biojätteensä Lantula-talon kompostiin. Moni talous ei nykyään maallakaan kompostoi ja tulevaisuudessa väki aina vain enemmän täältä maalta käy töissä esim. Tampereella, eikä ehdi asiaan paneutumaan.

Lantula-talolla on jo vuosia kerätty erikseen sanomalehdet, lasi ja metalli. Sanomalehdet hakee Hyötykeräys ja lasit ja metallit toimitamme talkoilla jäteasemalle. Pahvit on pääasiassa poltettu tai käytetty pesien virinä. Tästäkin tavasta on hyvä päästä eroon ja kerätä pahvit uusiokäyttöön.

Samoin seudun asukkaita harmittaa kun kolme eri firmojen jäteautoa kulkee samaa tietä ja noutaa jätteitä saman tien varrella olevista asunnoista. Hankkeessa voi kartoittaa, haluaisivatko kotitaloudet yhdistää saman tien varressa olevat taloudet samalle yrittäjälle.

Hankkeessa selvitettäisiin mitä eri vaihtoehtoja esim. aurinko- tai tuulienergia kylätalolle ja laajemmaltikin voisi rakentaa. Kylätalo on jo maalämmössä, mutta sähköä kuluu sen lisäksi myös paljon toiminnassa. Monella seudun asukkaalla on mielessä ympäristöystävällisyys myös tässä ja siksi hankkeessa jaettaisiin tietoa eri vaihtoehdoista ja niiden sopivuudesta seudun talouksiin.

Lantulan seudun kyläyhdistys on jo vuosia halunnut tehdä asioita ympäristönsä hyväksi. Esimerkiksi viime kesänä talkoilla haettiin yhden kuolinpesän ja yhden vanhuksen pihoilta tonneittain metalliromua. Tavoitteena ei niinkään ollut rahan saanti, vaan se että ympäristöt siistiytyisivät. Myös sanomalehtien keräyksessä yhteistyössä 4 H:n kanssa saatiin useamman vanhuksen vinttitilat tyhjennettyä sanomalehdistä talkoilla.


Hankkeen tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on saada kyläsuunnitelmaan ympäristöystävällinen osio Lantulan seudun ja vähän laajemmankin alueen kotitalouksien jätteiden lajitteluun ja ympäristöystävälliseen keruuseen. Tavoitteena on saada myös suunnitelma toteutumaan. Hankkeessa ohjataan kotitalouksia kädestä pitäen jätteiden lajitteluun sekä järjestetään luentoja ja opintokäyntejä jäteasioissa.

Hankkeen toisena tavoitteena on laatia suunnitelma kylätalolle ja alueen talouksiin ekologisempaan sähkön saantiin esim. aurinko- tuuli- tms. energia. Hankkeessa järjestetään luentoja ja opintokäyntejä vaihtoehtoisiin energiantuottokohteisiin.

Hankkeen toimenpiteet ja toteutustapa sekä riskit toteutuksessa:

Hankkeen toimenpiteinä on palkata puolipäiväinen hanketyöntekijä 7 kuukauden ajaksi 11 kuukauden aikana. Hanketyöntekijä selvittää jätehuollon kokonaisuuden, lainsäädännön ja eri toimijoiden vastuut ja nykyisen työnjaon ja mahdollisen tulevan työnjaon.

Hankevetäjä laatii tarvekartoituksena kyselylomakkeen alueen asukkaille. Lomakkeessa tiedustellaan mm. kiinnostusta yhteisiin lasi-, metalli-, kartonki-, paperi-, muovi- ja biojäteastioihin Lantula-talolla. Kyselyssä selvitetään myös tiedon tarve jätehuollosta ja kiinnostus sähkön tuottamisen vaihtoehdoista. Selvitetään myös kenellä olisi pihoissaan erilaista romua tms., jota ei itse jaksa siivota ja haluaisi siihen apua.

Hankevetäjä kerää tietoa jätehuollon ja eri bioenergiamuotojen asiantuntijoista ja toimijoista ja järjestää tutustumiskäyntejä eri pisteisiin kuten jäteasemalle, jätteiden käsittely-yksiköihin ym. Hankevetäjä selvittää Liikennekaaren mahdolliset vaikutukset jätehuoltoon ja selvittää radon-mittausten tarpeen. Talkoolainen huolehtii kokeilujätepisteestä ja etenkin biokompostorin hoidosta ja tyhjennyksestä hankkeen ajan.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä Loimi-Hämeen ja Pirkanmaan jätehuollon, Rinkin ja paikallisten jätehuoltoyrittäjien ja sähköyhtiön kanssa. Hankkeessa järjestettäisiin tutustumiskäynti Saksassa hyvin toimiviin vastaaviin malleihin.

Hankkeen riskit ovat siinä ettemme saa tarpeeksi tietoa alueen asukkailta tarvekartoitusta varten. Riskinä on myös että suunniteltu yhteinen jätteiden keräys tulee maksulliseksi. Tällä hetkellä on tieto, että lasin, metallin, kartongin ja paperin keräys on ainakin ilmaista. Muiden kohdalla neuvottelut ovat auki. Myös jätehuoltolain ja kunnallisen jätehuollon muutokset voivat tuoda omat riskinsä.

Vaikka riskinä on, ettei koko seudun jätteiden keräys hankkeen myötä tulisikaan Lantula-talolle, saadaan hankkeessa kuitenkin ihmisille tietoa kaupungin lähimmistä toimivista jätepisteistä ja ihmiset oppivat viemään jätteensä sinne. Motivaatiokeinona erityisesti se, että sekajätemaksut pienenevät, kun sekajätteen määrä lajittelun myötä vähenee.

Tällä hetkellä kuusi taloutta on jo ilmoittautunut mukaan ja erityisesti biojätteen keräystä pitävät tärkeänä, koska lämpökompostori tahtoo olla liian iso kahden hengen talouksille.

Koko rahoitusvastuu on kyläyhdistyksellä.

Toiminta-alue, kohderyhmä, hyödynsaajat ja aikataulu:

Hankkeen toiminta-alue on lähinnä Lantulan seudun kyläyhdistyksen alue, mutta tarkoitus on että tutustumiskäynteihin ja koulutustilaisuuksiin voisi osallistua laajemmaltikin Sastamalan kaupungista ym. Erityisesti koulutustilaisuuksia markkinoidaan Sastamalan kylät ry:lle, koska muillakin kylillä on vastaavia ongelmia kuin Lantulassa. Tavoitteena on että Lantulasta tulisi yksi mallikylä siitä, miten kylä saadaan ekologisesti kestäväksi.

Kohderyhmänä ja hyödynsaajina tietotasolla on siis koko Sastamalan alue, mutta ”ruohonjuuritasolla” mahdollisten toimenpiteiden osalta Lantulan kylätalo ja Lantulan seudun taloudet ja lähialueiden asukkaat sekä kylätalon kautta kulkevat työmatkalaiset ja mökkiläiset, Lantula-talolla kerran viikossa käyvät ikäihmiset sekä erilaiset harrasteryhmät. Hyödynsaajina ovat seudun asukkaat, jotka tullessaan kylätalolle voivat samalla tuoda lajitellut jätteensä.

Valtakunnallisesti mallikylää voisi sitten esitellä muillakin kylillä yhteistyössä Sastamalan kylät ry:n ja Suomen kylätoiminta ry:n kanssa.

Hankkeesta on keskusteltu useaan otteeseen kyläyhdistyksen johtokunnassa ja päätös varsinaisesta hankkeen käynnistämisestä tehtiin sekä syyskokouksessa että johtokunnan kokouksessa runsaan ja kannustavan keskustelun päätteeksi.

Aikatauluksi on suunniteltu 1.1.2017-30.11.2017. Ensimmäisen kuukauden toimenpide on laatia kysely seudun asukkaille ja selvittää lainsäädäntö ja työnjako eri toimijoiden välillä. Alkuvaiheen tehtävänä on selvittää myös mahdolliset asiantuntijat ja tutustumiskohteet sekä kevään ohjelma näiltä osin.

Haastattelu tehdään helmikuussa. Yhdessä johtokunnan jäsenten ja ”kyläläisasiantuntijoiden” kanssa kartoitetaan ne taloudet (esim. iäkkäät, sairaat), joissa ehkä kyselyn tulee suorittamaan heille tuttu henkilö.

Kyselyn tulosten yhteenvetoa maaliskuu ja sen jälkeen testataan Lantula-talon keräyspisteen toimintaa meille lahjoituksena luvatuilla 600 litran keräysastioilla sekä jätteiden poiskuljetusta. Näin emme vielä joudu investoimaan itse jätepisteeseen, ennen kuin toiminta on testattu. Myös biojätteen keräyskokeilu pienessä määrin nykyiseen lämpökompostoriin on mahdollista, kun kiertoa nopeutetaan.

Koko kevät olisi erilaisia asiantuntijaluentoja, tutustumiskäyntejä ja kädestä pitäen ohjausta hankevetäjän toimesta. Opintomatka tällä saralla pitkällä olevaan Saksaan tehdään maalis-huhtikuussa.

Syksyllä 2017 saamme valmiin suunnitelman siitä miten Lantulasta saadaan ympäristöystävällisyyden mallikylä.
Alkuun

Kesäkioski-hanke 2016-17

Tämä hankeidea syntyi Sävin lavalle rakennetun pienen kioskin näkemisestä. Koska kioskin paikkaa ei voitu tarkoin tietää, ehdotettiin johtokunnalle, että laitetaan alle pyörät, kuten on edellisenä vuonna rakennetussa kompostikäymälässäkin. Keväällä 2016 tuli Ely-keskuksen päätös ja talkoot oli jo hyvässä vauhdissa.Tammikuussa 2016 talkoot alkoivat käytetyn Transitin taka-akselin muotoilulla, pohjan, nivelien ja hydrauliikan teolla Kallun voimin. Maaliskuussa alkoi maalatun, raudasta tehdyn rungon päälle alustan teko Ilarin ja Jorman voimin. Huhtikuuhun mennessä oli tehty ulkoseinät, ikkunat ja katto. Anssi talkoili peltien kanssa. Sitten teetettiin Telilällä sähkötyöt ja aloitettiin sisätyöt. Lattiamaton asennusta johti Heimo. Sisäkalusteet saatiin huhtikuun lopussa ja sitten alkoi niiden asennus Tampereelta tulleen talkoomiehen Arvon voimin.Kioski otettiin käyttöön toukokuun lopussa Rompetorilla, jossa nuoret opettelivat kioskin pitoa aikuisten ohjauksessa. Kioski on sen verran iso, että sen siirto paikasta toiseen on vaativaa ja kesän myötä tulikin selväksi, että kioski on tarpeellinen tulevina kesinä juuri siinä paikassa missä kesäkioskitoiminta aloitettiin, eli Vesilahdentien ja Lantulantien risteyksessä, Tuomenojan Maijan tontilla.Kioskin pitoa johti koko kesän Lea ja myyjinä toimivat Katri, Pinja, Emma, Sandra, Mariliis, Henna ja Timokin. Kioski oli onnistunut hankinta. Syksyllä vielä tehtiin parannuksia itse kioskiin sekä tulevaan kioskin paikkaan, jotta saadaan isompi terassi ensi kesäksi. Lisätuotteena siivottiin ja korjattiin vanha makasiini samalla tontilla kioskin käyttöön.Alkuun

Lantula-keskushanke 2011-2012 (Joutsenten reitti, Leader)

Hankkeen tavoitteena oli kehittää Lantulan seutua ja Lantula-taloa tulevaisuuden palvelukeskukseksi, minne on helppo jokaisen tulla ja löytää perille. Tavoitteena oli myös parantaa tiedotustoimintaa ja paikallishistorian tallentamista.

Kehittämishankkeen aikana suunnitelmia myös toteutettiin. Salaojitettiin kostea paikka entisen palokaivon läheltä ja tehtiin ”beach volley” kenttä ja tehtiin uudet jääkiekkokaukalon laidat Loimaalta saatuihin runkoihin. Lantula-talon korjaussuunnitelmat teki Unto Virtanen ja lähdettiin toteuttamaan yläkerran lämpöeristämistä nuorisotilaksi omalla rahalla. Myöhemmin siihen saatiin avusutusta Kotiseutuliitolta.

Hankkeen avulla aloitettiin Lantulan aika-lehden julkaisu neljä kertaa vuodessa. Hankkeen aikana tehtiin perjantaituulahduksen ja Rompetorin ym. tapahtumiin uusia mainoksia ja tehtiin mainonnan onnistumisen seurantaa. Sähkö- ja pihasuunnitelman laadittiin sen hetkisen tilanteen pohjalta sekä koottiin yhdistyksen 30-vuotinen historiikki.


Alkuun

POHJANTALO-HANKE 2008-2011 (Joutsenten reitti, Leader)

Syksyllä 2007 haimme uuden ohjelmakauden alettua uutta hanketta, joka sai nimekseen Pohjantalo-hanke, koska piti nopeasti saada lyhyt ja ytimekäs nimi hankkeelle, eikä vielä ollut päätetty varsinaisesta koulutalon nimestä. Pohja- nimi tulee siitä että koulu on rakennettu Ala- ja Yläpohjan kantatilojen maista.

Hankkeen aikana pihaan rakennettiin tyyliin sopiva ulkosauna, jonne tuli lämpökeskus ja inva-wc. Vanha piharakennus ja koulurakennus kunnostettiin ulkoasultaan vanhaa kunnioittaen. Hankkeen kustannus oli yli 120 000 €. Eu-rahaa saatiin 40 000€.


Alkuun

JOUTSENTEN REITTI RY:N TIEDOTE 27.3.2008
Vammalan Lantula toteutti vuoden hankkeen

Joutsenten Reitti ry:n vuosikokous palkitsi Lantulan seudun kyläyhdistys ry:n Vammalasta vuoden 2007 hankkeen toteuttajana. Kylien parhaat käytännöt -hankkeessa Lantula kehitti uusia nuoriso- ja vanhustyömuotoja kyläyhdistyksen omistukseen siirtyneellä Lantulan lakkautetulla koululla.

Ikääntyvän väestön päivätoiminnan ja lasten iltapäiväkerhotoiminnan yhdistävät "perjantaituulahdukset" saivat hankkeen myötä hurjan suosion sekä kohderyhmän että talkoolaisten keskuudessa. Kahdensadan asukkaan kylältä vanhusten perjantailounaita järjestämään on ilmoittautunut 48 talkoolaista. Lounastapaamisiin osallistuu viikottain 10-30 henkeä keski-iän ollessa noin 80 vuotta.

Kyläyhdistys järjestää omalla ja Vammalan kaupungin tuella tapaamisiin yhteiskuljetuksen. Perjantaituulahdusten suola ovat Lantulan lapset, jotka kokoontuvat samaan aikaan vanhusten kanssa iltapäiväkerhoonsa. Hankkeen avulla on kehitetty myös koululaisryhmien luontoon perustuvaa leirikoulutoimintaa ja kylän tiedottamista.

Lantulan seudun kyläyhdistys ry:n puheenjohtaja Leena Virri-Hanhijärvi pokkasi delegaatioineen palkinnoksi Sirpa Ollinpojan veistämän joutsenaiheisen puureliefin, joka ennen Lantulaa on kiertänyt kolmen hanketoteuttajan seinillä. Moni kuulemma kysyy Leenalta, kuinka pienellä kylällä on saatu niin paljon aikaan. - Vastaukseni on välittäminen, toinen toisensa hyväksyminen, rakkaus kotiseutuun ja sen ihmisiin ja luontoon. Tällä seudulla asuu samoin tuntevia ihmisiä. Muuta ei tarvita, toteaa Leena.”

Alkuun

KYLÄTOIMINNAN PARHAAT KÄYTÄNNÖT- HANKE 2006-2007 (Joutsenten reitti, Leader)

Tämä hanke oli suoraan Joutsenten reitin alaista toimintaa. Tämä oli seudullemme onnenpotku, sillä olimme puoli vuotta aiemmin ostaneet lakkautetun kyläkoulumme ja toimintamme oli hyvin aktiivista: palvelujen järjestämistä kaikenikäisille sekä rahankeruuta koulun maksamiseen.

Suunnitelman laadinta kylätaloksi hankitun koulukiinteistön lämmitysjärjestelmästä sekä tulevista korjaustarpeista pitkällä tähtäimellä. Eri lämmitysjärjestelmistä valittiin maalämpö. Jotta entisen koulurakennuksen ulkonäköön ei puututtaisi, teki Unto Virtanen suunnitelmat erillisen rakennuksen tekemisestä maalämpöä ja pesutiloja ajatellen.

Hankkeeseen kuului "Perjantaituulahdukset" eli jo aloitetun yhdistetyn ikääntyvän väestön päivätoiminnan ja lasten iltapäiväkerhotoiminnan jatkosuunnittelu ja käytännön järjestelyt. Eri ikäryhmien tarpeitten uudelleen kartoitus mielekkään elämän mahdollistamiseksi maaseudulla ja sosiaalisen kanssakäymisen lisäämiseksi. Tämä aloitettiin tekemällä haastattelut seudun vanhemman väen kodeissa tehdyillä haastatteluilla.

Hankkeen aikana lisättiin yhteistyötä seudun muiden järjestöjen, kuten VPK:n ja Kärppälän maatalousnaisten kanssa sekä kaupungin, seurakunnan, Sastamalan opiston ja Pirkan kylien kanssa.

Eri talkoitten suunnittelu ja organisointi sekä motivointi kuului hankkeeseen. Käytännön tiedotusta ja ilmoitusten hoitoa paikallislehtiin lisättiin ja kehitettiin kotisivuja ja sähköpostiliikenteen hoitamista.

Alkuun

TEDDY BEAR-PROJEKTI 2006-2007 (Sastamalan opisto)

Sastamalan Opiston kanssa alkoi kansainvälinen hanke aiheenaan yhteistyö ikäihmisten ja lasten yhteisessä toiminnassa nimeltään TeddyBear- hanke. Siinä seudun ikäihmiset ja alakouluikäiset olivat pari tuntia joka toinen perjantai yhdessä opettaen toinen toisilleen taitojansa. Huomattavaa oli että lasten ja vanhusten välistä oli yksi sukupolvi pois ja näin vanha ja uusi tieto/taito kohtasivat niin käsitöissä kuin atk-taidoissakin.

TebbyBear-projektia televisioitiin. Suuret kiitokset saattelivat sekä koko TebbyBear-hanketta että ohjelmaa. Kyläläisten esiintyminen televisiossa sai kiitosta! Tässä Tuija Hyvösen kirje Karhunalleille:

"Katsoin juuri eilen tallennetun "Oppia ilman pakkoa". Kasvatustieteen sarjan MEIDÄN OSAMME. Kyllä olin niin ylpeä ja onnellinen siitä, miten Lantulan toiminta oli minun mielestäni tuotu esille. Minä toivon, että tekin koitte tyytyväisyyttä ohjelman nähtyänne. Olitte kaikki kauniita ja puhuitte ihmisen sydämellä!

Eilen illalla myöhään Vapaan Sivistystyön Yhteisjärjestön, VSY:n pääsihteeri Eeva-Inkeri Sirelius lähetti minulle kiitoksensa ohjelmasta tiedottamisesta. Tämä on merkki siitä, että ohjelma on noteerattu merkittävällä valtakunnallisella tasolla. Tämä on tärkeää, sillä VSY on kansalaisopistojen valtakunnallinen etujärjestö. "

Alkuun

PRO-LANTULA-HANKE 2005-2006 (Joutsenten reitti; Leader)

Vuoden 2005 kyläyhdistyksen pj. Päivi Heinistö veti kolmatta kyläyhdistystä koskevaa hanketta. Tämän hankkeen avulla tehostettiin kyläyhdistyksen ja sen toimintojen markkinointia. Laadittiin kotisivut www.lantulanseutu.net ja Lantulan seutu -esite. Hankkeen aikana järjestettiin myös hygieniapassikoulutus 27 kyläläiselle ja järjestysmieskoulutus seitsemälle kyläläiselle. Hankkeessa päivitettiin ensimmäinen kyläsuunnitelma ja se valmistui 2006.

Alkuun

HAAPAMÄEN REITTIHANKE 2003-2005 (Joutsenten reitti; Leader)

Lantulan seudun kyläyhdistyksen EU-hanke alkuperäiseltä nimeltään Haapamäen reitti alkoi huhtikuussa 2003 ja loppui kesäkuussa 2005.

Hankkeen aikana rakennettiin 5 km kävely- ja luontopolku sekä hiihtoreitti ja laavu alueelle noudattaen mahdollisimman paljon vanhoja polkuja. Tuloksena oli hyväkuntoinen latu talvisin perinteiselle hiihtotyylille ja kesäisin hyväkuntoinen kävelyreitti ja luontopolku marjastukseen, lenkkeilyyn jne. ja laavu yhdessäololle ympäri vuoden. Lisäksi aikaansaatiin kolmiolla merkittyjä polkuja muun muassa lähteelle.

Reitti sai myöhemmin virallisesti nimen Rusun reitti, koska laavu sijaitsee Rusuvuorella ja se on lähellä Rusuntietä. Reittiä saa kuka tahansa vapaasti käyttää, samoin laavua. Laavulla on nuotiota varten puita ja kesäisin myös vesisaavi ja -ämpäri nuotion sammuttamiseksi tarvittaessa.

Laavun käytön kukin korvaa kyläyhdistykselle nauttimalla olostaan, pitämällä paikat siistinä, viemällä roskat mukanaan ja kirjoittamalla nimensä vieraskirjaan.

Lantulan seudun kyläyhdistys toivottaa kaikki tervetulleiksi Rusun reitille ja laavulle.Kuva laavun rakennustöistä

Alkuun

KYLÄSUUNNITELMAHANKE 2003-2003 (Joutsenten reitti, Leader)

Vammalassa alkoi kesällä 2002 kylien kehittämishanke, jonka tarkoituksena oli, että jokaisella kyläseudulla, jossa toimi kyläyhdistys, kylätoimikunta tai muita kylän kehittämisestä kiinnostuneita yhdistyksiä tehdään kyläsuunnitelma. Hankkeen rahoitus haettiin Joutsenten reitti ry:n kautta ja sitä hallinnoi Hoikan opisto.

Lantulassa kyläsuunnittelu aloitettiin järjestämällä kyläkokous 6.9.2002, jonka Lantulan seudun kyläyhdistys ry kutsui koolle. Pian tämän jälkeen tehtiin kyläkysely, joka tuotti 33 vastausta. Kyläsuunnitelma valmistui 2003.