Lantulan seudun kyläyhdistys ry
   
   


Lantulasta ekokylä -hanke on käynnistynyt


Lantulasta ekokylä -hanke on käynnistynyt hiljattain, ja hankkeen vetäjäksi on valittu Hallintotieteiden maisteri Katri Uolamo. Hankkeessa on tähän mennessä selvitetty erilaisia mahdollisuuksia jäte- ja energia-asioita koskeville tutustumiskäynneille ja asiantuntijaluennoille. Ensimmäiset tutustumiskäynnit on päätetty järjestää ke 19.4 Vammalan hyötykeräykseen, Tmi Jukka Harjulan luo katsomaan Biojussia sekä päivän päätteeksi vielä Sastamalan jäteasemalle. Ensi syksyllä on alustavasti ajateltu mennä tutustumaan Vesilahdella sijaitsevaan Kurjen tilaan, joka on biodynaamiseen viljelyyn keskittynyt eko- ja yhteisökylä. Ehdotuksia tutustumiskäynneistä ja asiantuntijaluennoista voi lähettää osoitteeseen lantula.ekokyla@gmail.com . Samasta osoitteesta voi lisäksi tiedustella muita mieltä askarruttavia asioita hanketta koskien. ...
Lue lisää


Ensimmäiset tutustumiskäynnit


Ekokylä-hankkeen ensimmäiset tutustumiskäynnit pidettiin ke 19.4 Ekokylä-hankkeen yhtenä tavoitteena on järjestää Lantulan seudun kaikille asukkaille avoimia tutustumiskäyntejä sekä asiantuntijaluentoja ympäristö-, jäte- ja energia-asioissa. Keskiviikkona 19.4 toteutettiin hankkeen ensimmäiset tutustumiskäynnit, joiden kohteena olivat Vammalan Hyötykeräys Oy, Asunto-osakeyhtiö Koskentorin jätteidenlajittelupiste, Jukka Harjulan Biojussi sekä Sastamalan jäteasema. ...
Lue lisää


Lasten ekoleiri


Lasten ekoleirillä tutustuttiin jätteiden lajitteluun ja kierrättämiseen
Lantulan seudun kyläyhdistys Ry järjesti 12.6–14.6.2017 ekoleirin 7-14 -vuotiaille lapsille. Leiri järjestettiin Lantula-talolla, jossa yövyttiin leirin ensimmäinen yö. Toiseksi yöksi leiriläiset lähtivät kotiin, mutta palasivat leirille taas keskiviikkoaamuna klo 9. Leiri järjestettiin tänä keväänä käynnistyneen Lantulasta ekokylä -hankkeen puitteissa, ja sen ohjaajana toimi ekokylä-hankkeen vetäjä Katri Uolamo. Leirillä oli lisäksi kaksi nuorempaa apuohjaajaa, Emma Saarela ja Sandra Lipand. Myös Veikka Vilppala ohjasi leiriläisiä maanantai-iltana pelaamalla lasten kanssa ...
Lue lisää


Ekokylä-hankkeessa käytiin tutustumassa Fortumin jätevoimalaan ja kiertotalouskylään


Lantulan seudun kyläyhdistys järjesti ti 18.7 tutustumiskäynnin Riihimäelle Fortumin jätevoimalaan ja kiertotalouskylään. Tutustumiskäynti toteutettiin maaliskuussa käynnistyneen Lantulasta ekokylä -hankkeen puitteissa. Ekokylä-hankkeessa tavoitteena on kehittää Lantulan seudun kierrätysmahdollisuuksia ja kartoittaa uusiutuvan energian hyödyntämismahdollisuuksia Lantulan seudulla. Fortumin tutustumiskäynnin avulla asukkaille haluttiin jakaa tietoa siitä, minne heidän jätteensä menevät, miten ne jatkokäsitellään ja mitä hyötyä jätteiden kierrättämisestä ylipäätään on. ...
Lue lisää


Ekokylä-hankkeessa tutustuttiin aurinkoenergiaan


Ekokylä-hankeen puitteissa järjestettiin aurinkoenergian hyödyntämistä käsittelevä luento ke 23.8. Tilaisuus järjestettiin Lantula-talolla ja sinne oli vapaa pääsy. Tilaisuuden järjestämisestä vastuussa olleet henkilöt, Ekokylä-hankkeen vetäjä Katri Uolamo sekä Lantulan seudun kyläyhdistyksen puheenjohtaja Leena Virri-Hanhijärvi yllättyivät positiivisesti tilaisuuden saamasta suuresta suosiosta. Paikalle saapui yli 30 alueen asukasta kuuntelemaan Utuapu Oy:n Markku Tahkokorven pitämää luentoa. ...
Lue lisää


Vierailu LeVeTeksiin ja EKO Mummola -puotiin


Ekokylä-hankkeessa järjestettiin la 16.9.2017 tutustumiskäynti Lempäälän ja Vesilahden tekstiilikierrätyspajaan LeVeTeksiin sekä Ideaparkissa sijaitsevaan EKO Mummola -puotiin. Koska Ekokylä-hankkeessa tavoitellaan sekajätteen määrän vähentämistä sekä kierrätyksen tehostamista Lantulan seudulla, hankkeessa koettiin tärkeäksi tutustuttaa alueen asukkaat myös tekstiilien kierrätysmahdollisuuksiin. ...
Lue lisää


Lantula-talon kierrätyspiste on nyt virallisesti avattu!


Lantula-talon uuden kierrätyspisteen avajaisia vietettiin keskiviikkona 20.9. klo 18–19. Paikalla oli reilu 20 osallistujaa sekä asiantuntijoita Loimi-Hämeen jätehuollosta, Hyötykeräys Oy:sta sekä Biojussin toimittajalta Harxo Oy:sta. ...
Lue lisää


Voit ladata asukaskyselyn koneellesi täältä

Kyselyn vastaukset on tarkoitus kerätä niin, että vierailen itse kotitalouksissa, ja kirjoitan vastaukset ylös. Eli kyselyn kysymykset ovat nettisivuilla lähinnä vain asukkaille tiedoksi. Kyselyn voi tehdä myös puhelimitse. Mutta jos joku haluaa ladata kyselyn nettisivulta ja täyttää sen itse niin sekin sopii. Silloin jos joku haluaa täyttää kyselyn itse, niin nettisivuille voi laittaa ohjeeksi, että käy palauttamassa täytetyn lomakkeen kylätalolle tai Leena Virri-Hanhijärven postilaatikkoon (Vatajantie 413). Mikäli kyselyyn vastataan itse niin siihen tarvitsee vielä lisätä kohdat: Henkilön nimi, puhelinnumero ja osoite.

terv.
Katri Uolamo
Hankevetäjä
Lantulan seudun kyläyhdistys ry