Lantulan seudun kyläsuunnitelma 2012-2016
Lantulan seudun kyläyhdistys ry
Lantula-talo, Vatajantie 396, 38220 SASTAMALA
GSM 050 402 2370, lantulatalo@gmail.com
www.lantula.fi


Lantulan seudun kylämiljöö

Lantulan seudun kylämiljöö sijaitsee Sastamalan Lantulassa, 50 km Tampereelta lounaaseen. Seutu käsittää monia eri kyliä, joista osa niminä on jo jäänyt pois käytöstä. Asukkaita Ekojärven, Kivijärven, Kaltsilan ja Lantulan alueella vuonna 2012 on yhteensä 254, joista alle 20 vuotiaita on 58, 20-65 vuotiaita 128, sekä yli 65 vuotiaita 68. Väkimäärä on lisääntynyt viime vuosina.

Seudun elinkeinorakenne on muuttunut voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Maataloudesta on hävinnyt enemmistö karjatiloista. Jäljellä on yksi sikatila, neljä lypsykarjatilaa ja muutama lihakarjatila. Asukkaat käyvät nykyään töissä lähinnä Sastamalassa ja Tampereella.

Lantulan seudulla on tarjota asukkailleen hyvä yhteishenki turvallisessa ympäristössä, jossa huolehditaan toisistaan. Kylätoimintaan saa osallistua, mikäli niin haluaa, omien voimavarojensa mukaan. Seudulta löytyy Lantula-talo, kylän oma olohuone, joka tarjoaa monipuolista toimintaa ja palveluita kaikenikäisille.

Lantulan kylän vahvuudet:

• oma rauha
• kylätalo
• aktiivinen nuoriso
• luonto, maastoreitit, kota ja laavu
• harrastuspaikkoja rakennetaan ja kunnostetaan
• hyvä uusi koulukeskus lähellä
• yhteis- ja talkoohenki
• viihdytään hyvin yhdessä


Lantulan kylän mahdollisuudet:

• mahdollisuus tarjota väljää asumista maaseudulle Tampereen läheisyydessä
• hyvä kunnallistekniikka
• rilaisten tapahtumien kehittäminen
• tienhoidon kehittäminen
• luonto ja sen parempi hyödyntäminen
• kylätalon ja yritysyhteistyön lisääminen
• matkailu


Kyläyhteisö

Lantulan kylä on idearikas yhteisö, jossa jokaisen ääni pääsee kuuluville. Täällä ideat toteutuvat. Uudet asukkaat toivotetaan tervetulleiksi yhteisön jäseniksi, ja apua on tarjolla sitä tarvitseville. Yhdessä olemme enemmän.

Lantulan seudun asukkaat ovat sitä mieltä, että täällä on viiden vuoden päästä

• uusia asukkaita ja vilkas kylä
• entistäkin vireämpää toimintaa
• keskustasta tullaan Lantulaan tapahtumiin
• yhteistyötä Sastamalan kylien kanssa
• yhteistyötä uuden Stormin koulun kanssa
• monen ikäistä väkeä kylän asioiden hoidossa
• kylän alueen omien palveluiden tarjoajien käyttö lisääntynyt
• talolla on keittiö uusittu, vintti lämpöeristetty ja ilmastointi laitettu kuntoon
• pihassa tilaa eri-ikäisten harrastaa, leikkiä ja parkkeerata
• puhelin- ja tietoliikenneyhteydet toimivat moitteetta ja aina
• nuoria palannut juurilleen maailmalta
• Retro-tyttöjen kalenteri täynnä ja Pohjan Pojjaat ensimmäinen pitkäsoitto valmistunut

Heikkoudet:

• teiden kunto
• pitkät matkat seudun sisällä
• tonttien ja kiinteistöjen tarjonnan vähäisyys
• opastus ja viitoitusUhat:

• ikärakenne
• talkooporukan uupuminen
• aktiivisten asukkaiden väheneminen
• palveluiden saatavuus
• rakennuslupien saatavuus
• EU:n ym. yhteiskunnan avustuksien saatavuus

Kyläsuunnitelmaa päivitetään ja tarkennetaan vuosittain kevätkokouksen yhteydessä.
25.4.2012